Zakoni i propisi

Energetski zakoni

Zakon o tržištu električne energije
Zakon o tržištu plina
Zakon o tržištu toplinske energije
Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
Zakon o energetskoj učinkovitosti

Ostali energetski propisi

Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima
Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima
Pravilnik o tlačnoj opremi